جرمگیری دندان

پس از جرم گیری دندان چه کارهایی باید انجام داد

شنبه, 05 مرداد 1398 ساعت 12:59

بزاق دهان بطور معمول دارای املاح زیادی میباشد که قدرت رسوب کردن دارند. این املاح معمولا در نقاطی که کمتر در تماس با غذا و مسواک است، رسوب میکنند. اضافه شدن پروتئین های موجود در غذا، بزاق همچنین لاشه سلول های مرده بافت های مختلف دهان، در مجموع باعث افزایش حجم این رسوبات میشوند.

آخرین مطالب جرم گیری دندان

پس از جرم گیری دندان چه کارهایی باید انجام داد

بزاق دهان بطور معمول دارای املاح زیادی میباشد که قدرت رسوب کردن دارند. این املاح معمولا در نقاطی که کمتر در تماس با غذا و مسواک است، رسوب میکنند. اضافه شدن پروتئین های موجود در غذا، بزاق همچنین لاشه سلول های مرده بافت های مختلف دهان، در مجموع باعث افزایش حجم این رسوبات میشوند.

ادامه مطلب...