فیشورسیلانت تراپی

فیشور سیلانت تراپی چیست؟

خطر پوسیدگی سطح اکلوزال برای شیار هایی که در دندان های آسیای اول و دوم، به ویژه در زمان آغاز رویش آن ها، نسبت به دندان های دیگر بیشتر می باشد. به همین خاطر برای جلوگیری از پوسیدگی آن ها باید مراقبت هایی از جمله فلوراید تراپی و فیشور سیلانت را به کار برد.
در روش فیشور سیلانت و یا شیار پوش، دندانپزشک شیار سطح دندان را می پوشاند که این کار سبب می شود تا تجمع پلاک میکروبی در آن قسمت صورت نگیرد.
در این روش از بی حس کننده استفاده نمی شود و انجام آن با درد همراه نیست. در فیشورسیلانت تراپی دندان تراش داده نمی شود و یا کمترین تراش دندان صورت می گیرد و دندان در آن سالم خواهد ماند. انجام این روش با رعایت تمام نکات و اصول مربوط به آن، این قابلیت را دارد که تا 80 درصد از پوسیده شدن سطح جونده دندان جلوگیری کند. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در صورت کم عمق بودن شیارهای دندان های آسیای کودکان، نیازی به انجام روش فیشور سیلانت تراپی نمی باشد. ولی به جهت پوسیده نشدن عمق شیارهایی که قابل دسترسی نمی باشند، فیشور سیلانت تراپی راهی مناسب برای این موضوع می باشد.

مراحل فیشور سیلانت تراپی

همان طور که گفته شد، در این شیوه دندان تراش داده نمی شود و به وسیله ی روش هایی پلاک دندانی و سایر موارد از شیارهای دندان ها برداشته می شوند و سپس موادی که همرنگ با دندان نیز می باشند، در عمق آن ها قرار می گیرند. همچنین این مواد مشکلی برای زیبایی دندان های کودکان به وجود نمی آورند. در نتیجه علاوه بر پاک سازی شیارها از پلاک ها و مواد غذایی، از ورود میکروب ها نیز به عمق شیارها جلوگیری می شود.

مزایای روش فیشور سیلانت تراپی

فیشور سیلانت تراپی در جلوگیری از پوسیدگی دندان های آسیای کودکان، بسیار موثر می باشد و دندان های آسیا را به مدت طولانی در برابر این خطر مقاوم می نماید. همچنین به جهت وجود ماده ی فلوراید در آن و آزاد شدن آن به مرور زمان در عمق شیار، مینایی که در عمق این شیار ها وجود دارد، مستحکم تر می شود. از مزایای دیگر این روش، به کار بردن موادی است که همرنگ دندان ها می باشند و برای پوسیده نشدن نواحی از دندان ها که 70 درصد پوسیدگی در آن جا اتفاق می افتد، به کار می روند. همچنین این روش بدون درد و سریع انجام شده و در صورتی که دستورات مربوطه رعایت شوند به مدت زیادی می تواند از پوسیدگی دندان ها جلوگیری نماید.

هزینه روش فیشور سیلانت تراپی

عوامل گوناگونی برای تعیین هزینه ی این روش نقش دارند. مواردی از جمله : مقدار پوسیدگی، میزان مواد مصرفی، تعداد دندان ها و همچنین دستمزد دندانپزشک در مشخص شدن هزینه ی فیشور سیلانت تراپی نقش دارند.